« Tilbage

BFH's forældreforening

 

Foreningens formål:

BFH´s FORÆLDREFORENING har som formål at skabe kontakt mellem træner/leder i BFH’s ungdomsafdeling og forældrekredsen, samt at støtte ungdomsafdelingen økonomisk.

 

Hvem er vi:

Foreningens bestyrelse vælges af og blandt vore medlemmer på den årlige generalforsamling, helt uafhængig af Bjerringbro FH’s bestyrelse. Bestyrelsen som består af 5 til 7 medlemmer vælges for en 2 årlig periode.

 

Hvad laver vi:

Vor primære opgave er at hjælpe ungdomsafdelingen, ved at bidrage med økonomisk hjælp til diverse arrangementer og fælles tiltag, der generelt kommer spillerne til gode.

 

Hvad har vi støttet:

Som eksempel på hvad der er givet støtte til i årenes løb kan nævnes:

  • Frugtordning til alle kampe
  • Busser til påskecup
  • Sociale arrangementer
  • Trøjer/ mad til Ungaren turen
  • Diverse remedier, bolde , overtrækstrøjer. 
  • Holdgebyr til Jyske Bank Cup 

 

Hvor får vi pengene fra:

Ud over medlemskontingent får vi dem ved salg af lodsedler til hjemmekampe, salg i serveringstelt ved Jyske Bank Cup, også hjælper vi med afvikling af Bjerringbro Chancen. 

 

Medlemskontingent:

Det årlige kontingent er kun 100, kr pr husstand, men har man lyst til at give mere er det altid velkomment. Man kan indsættet pengene på vores konto i Jyske Bank

Reg. 7845 Konto 666999-9.

 

Mvh BFH's forældreforening