Generalforsamling i Bjerringbro FH

21. september 2018

Bjerringbro FH afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 26. september kl. 19.00 i Bjerringbro hallens gamle cafe.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
  3. Beretning fra eventuelle udvalg.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Kontingent til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsorden pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


klubben vil være vært med oste- og rullepølsemadder samt kaffe og te,

der vil blive serveret øl og vand under generalforsamlingen


Bjerringbro FH