Lykkeligaevent

23. maj 2022

Mandag den 30. maj afholder Bjerringbro Blue Stars, Gødvad Kids, Kjellerup Lykkeliga og Viborg Lykkeliga åbent hus, som finder sted i Arena Midt fra 17.00 til 18.00.


Kig endelig forbi og snuse til hvem vi er og hvad vi laver.Bjerringbro FH