Ordinær generalforsamling i BFH

22. september 2020

Bjerringbro FH afholder mandag den 28. september kl. 19.30 ordinær generalforsamling i Bjerringbro hallens mødelokale 6.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 4. Beretning fra eventuelle udvalg.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Kontingent til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsorden pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Bjerringbro FH