Der er generalforsamling i BFH. Det afholdes i mødelokale 6 i Bjerringbro Idræts – og Kulturcenter.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra eventuelle udvalg
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Kontingent til godkendelse kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuel.
  Forslag til behandling under dagsordens pkt. 7 skal være
  bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bjerringbro FH